• مجموعه نبرد خدایان – جلد چهارم

  0

  جلد چهارم از مجموعه نبرد خدایان ( افسانه مار) به چاپ رسید

  معرفی مجموعه نبرد خدایان
  اگر دنبال یک کتاب فانتزی و حماسی خوب هستین به شما نبرد خدایان را پیشنهاد می‌کنیم.
  ماجرای کتاب درست از اوج شروع می‌شود. سرزمینی گسیخته که خاندان پادشاهی کیانی‌ها در آن دچار اختلاف و شکاف شده‌اند و در یک سوی شکاف فرخ همایون، شاهنشاه کیانی ایستاده ودر سوی دیگر آمیستریس کیانی، میهن بانوی این سرزمین و دختر عموی پادشاه که به شدت با پسرعموی خویش مخالف است و خواهان مرگ و سرنگونی اوست قرار دارد. در میان این اختلافات شدید که به خونریزیهای هولناک ختم می‌شود، موجودی با لشکری مهیب به پشت مرزهای این سرزمین رسیده. همۀ پادشاهی‌ها و کشورهایی که در مسیرش بوده‌اند را مغلوب کرده و به زیر فرمان خویش کشیده. او خود را انگره سار می‌خواند؛ فرستاده اهریمن روح پلیدی‌ها در کالبد این جهانیش دمیده شده و او برانگیخته شده تا فرمان خدایش اهریمن را در جهان جاری کند و همۀ خدایان را از میان بردارد تا تنها اهریمن پرستیده شود.

   

  285,000 تومان
  خرید محصول
 • مجموعه نبرد خدایان-جلد پنجم

  0

  سوشان خیره به آن برانگیخته بودمیرفت که واپسین رزم خویش رابه سرانجام رساندو آن پیکر را به نیرویی که به او ارزانی شده بودبه بند کشد… گامی پیشتر نهاد یکباره دست و شمشیرش را روشنایی آبی و سپیدی در گرفت روشنایی تا نوک شمشیرش جاری شد. سرانجام خشم بر چهرۀ خداوندگار پلیدیها دوید تازیانه ای به هوا کوفت. آنگاه شمشیرش را بر کشید. از گرد دستانش نیرویی سیاه ریختن گرفت شمشیرش در تاریکی فرو رفت به سوی سوشان تاختن آغازید. سوشان به او نگاه میکرد همهٔ پیکرش در لرز از شکوه پیروزی بود. سرانجام تباهی پایان گرفته بود بادی می.وزید هیاهوی دشت نبرد ویرانگر بود. جامه سیاه انگره سار همچون درفشی از سویی به سویی رفت. سوشان تندتر به سویش دوید سرانجام میتوانست این تباهی را پایان دهد.

  250,000 تومان
  خرید محصول